Glass Buildings

About Us

InTech Delta System

111111111_edited.jpg
1594802683889.jpg
  บริษัทอินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบควบคุมเครื่องจักร มากว่า 20 ปี ทั้งด้านการติดตั้งปรับปรุง และการให้บริการระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  บริษัทได้ทำการพัฒนา ในด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่ปีที่ 16 อย่างมั่นคง 

 

          บริษัทอินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด  จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ ทัชสกรีน สำหรับงานออกแบบเครื่องจักร และเพื่อใช้ในงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรเดิม งานระบบ  AUTOMATION SYSTEM INTEGRATOR    โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สะดวก ในการทำงานผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร   อีกทั้งบริษัทฯยังให้บริการ จัดทำเครื่องจักร ออกแบบระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า รวมถึง ประกอบตู้ควบคุม   ตู้ไฟฟ้า, จัดทำโปรแกรม, งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรพร้อมทดสอบ, จัดทำระบบตรวจสอบ Monitoring Scada งานระบบอุตสาหกรรม โดยทีมงานวิศกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม    ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้างาน  AUTOMATION  เพิ่มขึ้น  โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ DELTA ELECTRONICS อย่างเป็นทางการ   
         DELTA GROUP เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการผลิต Swithching Powersupply และ DC brushless Fan  มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และนอกเหนือกว่านั้นเดลต้าได้ทำการผลิตสินค้าสำหรับงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก และได้ทำการผลิตสินค้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย  
เดลต้ามีบริษัทจำหน่ายสินค้ามากมายทั่วโลก และมีโรงงานผลิต ที่ ไต้หวัน, จีน, ไทย, แมกซิโก, อินเดีย และประเทศในทวีปยุโรป นอกเหนือจากนั้น บริษัทยังทำการผลิตสินค้าเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกด้วย  เป้าหมายเพื่อจัดหา นวัตกรรม สำหรับพลังงานที่สะอาด และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

            สำหรับ งานด้าน Automation   DELTA AUTOMATION  มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าคุณภาพ สำหรับผู้ใช้ราคาประหยัด มีความทนทานในการใช้งาน  ประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องจักรของเราช่วยให้สินค้า มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า แต่ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และมีทีมงานออกแบบด้าน Hardware และ Software ดูแลการออกแบบ อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาการผลิตสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว  เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานในปัจจุบัน และจะยังทำการติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มความนิยมในการใช้งาน ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

 

 

                Intech Delta System   was found in 2004 as system integrator and service industrial automation such as control cabinet and machine design, PLC programming, PC software and retrofit machine. At present, we have been DELTA ELECTRONICS distributor supply all of factory automation product, programmable logic control, inverter, touch screen, servo, temperature controller, elevator control, CNC control, ROBOT, and SCADA software

Delta electronics is the world's leading provide of switching power supply, and a major source of power management, component, visual display, networking product and industrial automation. Delta strength in power electronics and extensive knowledge in control technology has made us a leader in the industrial automation market place.

With over 20 years of design and manufacturing of industrial automation, Intech Delta System believes that every one should benefit from the technology advancement. For this reasons we offer our customers Quality, Reliability, and Exellence in each product we sell.

Our mission continues to be : " to improve the living environment, through advanced automation technology, with value added innovation."