et200sp.jpg

Siemens ET200SP

ET200SP เป็น PLC ระดับ Advanced PLC ซึ่งเหมาะกับงานในระดับ machine ที่ต้องการ performance สูงเช่นงาน Motion ที่จำเป็นต้องการ synchronize ของแต่ละแกน ซึ่ง ET200SP จะถือเป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า S7-1200 แต่ยังต่ำกว่า S7-1500

การใช้งาน ET200SP นั้นจะต้องติดตัั้ง STEP7 Professional ในขณะที่ S7-1200 ใช้แค่ STEP7 Basic ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ทำงานบน platform TIA Portal เหมือนกัน ทำให้หลักการใช้งานทุกอย่างจะอยู่บนหลักการเดียวกัน

ดังนั้น ในหัวข้อของ ET200SP นั้น เราจะกล่าวถึง feature หรือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก S7-1200 เท่านั้น ไม่ได้กล่าวตั้งแต่พื้นฐาน เพราะในส่วนของพื้นฐานขอให้ไปดูจากเนื้อหาของ S7-1200 แทน จึงขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ได้กล่าวไว้ใน S7-1200 ก็สามารถประยุกต์ใช้กับ ET200SP ได้เช่นเดียวกัน